suosituksia

 

Seuraavat suositukset on saatu lähinnä TUNTEET -sanakirjaa varten. Tuo teos perustuu SDG*tunnekartan mukaiseen tunteiden jaotteluun. Kirja kuuluu monien yliopistokirjastojen kokoelmiin.

“TUNTEET-sanakirja on mitä perusteellisin tunteiden jäsennys ja kuvaus. Hanke on vaatinut paljon työtä, mikä näkyy kuvausten kattavuutena ja monipuolisuutena. Sanakirjasta on apua niille, jotka haluavat tietää, miten tunteet liittyvät toisiinsa ja millaisia synonyymeja niillä on.
Etenkin tunteiden tutkijat hyötyvät tällaisesta työkalusta.”

Markku Ojanen
emeritusprofessori
Tampereen yliopisto

“Emootioiden tutkimuksessa tärkeä havainto koskee sitä, että tunne kokemuksena on jatkumonluonteinen. Ääripäinä ovat myönteinen ja kielteinen kokemus. Näin perustunteista voidaan rakentaa niin sanottu tunnekartta.”

Pauli Niemelä,
emeritusprofessori
Itä-Suomen Yliopisto
(ote teoksestaan ”Systemaattinen ihmiskäsitys” s.62)

“Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa sekä itseopiskeluun että monenlaiseen ohjaustyöhön.”

Tia Isokorpi KT
Lehtori, Johdon työnohjaaja (CSLE)
HAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu

“Käsillä on nyt sanakirja, jota voidaan käyttää apuna monissa tunteisiin liittyvissä yhteyksissä alkaen tunnekasvatuksesta aina eri alojen tutkimukseen.”

Seija Tuovila FT
lehtori
Lapin yliopisto

“SDG*tunnekartta on ainutlaatuinen visuaalinen mestariteos, joka havainnollistaa ihmisen päätunteet eri ilmansuuntiin kuvattuna, sekä niiden välissä kymmenet sivuvivahteet selkeällä kielellä käsitteellistettynä, kaikki suhteessa toisiinsa.”

Erkki Laitila FT
systeemiajattelun tutkija

 

 

Yhteystietoni löytyvät täältä.

Advertisements